S/N
NAME
1 Noel
Pet name: Noe/ Oel
Meaning: Light, Honor
2 Norah
Pet name: Nora/ Orah/ Noah
Meaning: Worshipper To Diety
3 Ubadah
Pet name: Ubay/ Ubadh/ Badah/ Adah
Meaning: Worshipper To Diety
4 Ubaidh
Pet name: Ubai/ Ubaid/ Baidh/ Aidh
Meaning: The Original, Lovable
5 Ubay
Pet name: Uba/ Ubas/ Bay
Meaning: Worshipper
6 Ubhay
Pet name: Ubha/ Ubhas/ Bhay/ Uhay
Meaning: Blessing
7 Uccherya
Pet name: Uccher/ Ucchery/ Cherya/ Cher/ Herya/ Erya
Meaning: Noble
8 Uchadev
Pet name: Uchad/ Chadev/ Hadev/ Dev
Meaning: Lord Vishnu
9 Udant
Pet name: Udan/ Uant
Meaning: Gods Message
10 Udarathi
Pet name: Uda/ Darathi/ Arathi/ Darth/ Arath
Meaning: Lord Vishnu
11 Udarsh
Pet name: Uda/ Darsh/ Arsh/ Ash
Meaning: Blue Lotus
12 Udath
Pet name: Udat/ Dath
Meaning: King
13 Uday
Pet name: Uda/ Udas
Meaning: Sun Rise
14 Udayan
Pet name: Uda/ Uday/ Dayan/ Ayan
Meaning: Hope, Rising
15 Udayat
Pet name: Uda/ Uday/ Dayat/ Ayat
Meaning: Morning Sun Light
16 Udayin
Pet name: Uda/ Uday/ Dayin/ Ayin/ Dayi
Meaning: Lord Vishnu
17 Udbal
Pet name: Udb/ Bal
Meaning: Mighty
18 Udbav
Pet name: Udba/ Dbav
Meaning: Rise, Origin
19 Udbhav
Pet name: Udba/ Dbhav/ Bhav
Meaning: Rise, Origin
20 Uddhav
Pet name: Uddh/ Dhav
Meaning: A Festival, Fire
21 Uddip
Pet name: Uddi/ Dip
Meaning: Giving Light
22 Uddiran
Pet name: Uddi/ Diran/ Iran
Meaning: Lord Vishnu
23 Uddish
Pet name: Uddi/ Dish/ Ish
Meaning: Lord Shiva
24 Uddiyan
Pet name: Uddi/ Diyan/ Iyan
Meaning: Flying Speed
25 Uddunath
Pet name: Uddu/ Dunath/ Unath
Meaning: Lord Of Stars
26 Udeep
Pet name: Udee/ Deep/ Deepu
Meaning: Burn, Beam Of Light
27 Udesh
Pet name: Udes/ Desh/ Esh
Meaning: Purpose
28 Udhar
Pet name: Udha/ Dhar
Meaning: Salvation
29 Udhay
Pet name: Udha/ Dhay
Meaning: Arise, Blue Lotus
30 Udit
Pet name: Udi/ Dit
Meaning: Shining, Grown
31 Udjith
Pet name: Udji/ Jith
Meaning: Lord Vishnu
32 Udupati
Pet name: Udup/ Dupati/ Upati
Meaning: Lord Of Stars
33 Uduraj
Pet name: Udur/ Duraj/ Uraj/ Raj
Meaning: Lord Of Stars
34 Udyam
Pet name: Udya/ Dyam
Meaning: Action
35 Udyan
Pet name: Udya/ Dyan
Meaning: Garden
36 Udyat
Pet name: Udya/ Dyat
Meaning: A Star, Rising
37 Udyath
Pet name: Udya/ Dyanth/ Yanth/ Anth
Meaning: A Rising Star
38 Ugresh
Pet name: Ugre/ Gresh/ Resh/ Esh
Meaning: Lord Shiva
39 Ujithra
Pet name: Uji/ Ujith/ Jithra/ Ithra
Meaning: Light
40 Ujjivan
Pet name: Ujjiv/ Jivan/ Ivan
Meaning: Strength
41 Ujwal
Pet name: Ujwa/ Jwal
Meaning: Bright
42 Ulhas
Pet name: Ulha/ Haas
Meaning: Delight, Joy
43 Umachandra
Pet name: Uma/ Chandra/ Andra
Meaning: Goddess Parvathi And Lord Shiva
44 Umaesh
Pet name: Umas/ Umaes/ Mesh/ Esh
Meaning: Lord Shiva
45 Umair
Pet name: Uma/ Mair
Meaning: Immortal, Habitual
46 Umakant
Pet name: Uma/ Makant/ Akant/ Kant
Meaning: Lord Shiva
47 Umakanth
Pet name: Uma/ Makanth/ Kanth
Meaning: Moon Light
48 Umal
Pet name: Uma/ Mal
Meaning: Garland Of Rays
49 Umanand
Pet name: Uma/ Manan/ Anand/ Nand
Meaning: Lord Shiva
50 Umang
Pet name: Uma/ Uman/ Mang/ Ang
Meaning: Happiness
51 Umar
Pet name: Uma/ Maar
Meaning: Golden, Wealthy
52 Umasuthan
Pet name: Uma/ Umasu/ Masuthan/ Suthan/ Uthan
Meaning: Son Of Goddess Parvathi
53 Umay
Pet name: Uma/ Maay
Meaning: Hope
54 Umayr
Pet name: Uma/ Mayr
Meaning: Brilliant
55 Umed
Pet name: Ume/ Med
Meaning: Hope
56 Umesh
Pet name: Ume/ Mesh/ Esh
Meaning: Lord Shiva
57 Umeshwer
Pet name: Ume/ Meshwer/ Eshwer/ Eshu
Meaning: Lord Shiva
58 Upal
Pet name: Upa/ Pal
Meaning: Stone
59 Upendra
Pet name: Upen/ Pendra/ Endra
Meaning: Lord Vishnu
60 Upneet
Pet name: Upnee/ Neet
Meaning: Presence
61 Uppal
Pet name: Uppa/ Pal
Meaning: Stone
62 Uppas
Pet name: Uppa
Meaning: Gem
63 Uriel
Pet name: Uri/ Riel/ Iel
Meaning: Angel Of Light
64 Urijit
Pet name: Uri/ Rijit/ Ijith/ Jit
Meaning: Powerful
65 Urinath
Pet name: Urina/ Rinath/ Rinat/ Nath
Meaning: Creative
66 Urmit
Pet name: Urmi/ Rmit
Meaning: Joyful, Peace
67 Urmiya
Pet name: Urmi/ Rmiya/ Miya
Meaning: Lord Of Light
68 Urugay
Pet name: Urug/ Rugay/ Ugay
Meaning: Lord Krishna
69 Urvish
Pet name: Urvi/ Rvish/ Ish
Meaning: King, Lord Of The Earth
70 Uryan
Pet name: Urya/ Ryan/ Yaan
Meaning: Radiance, Glow
71 Usayin
Pet name: Usay/ Usayis/ Sayi/ Ayin
Meaning: Creative
72 Ushraayush
Pet name: Ushr/ Ushraay/ Raayush/ Raayu/ Aayush/ Yush
Meaning: Bright Life
73 Utarak
Pet name: Uttar/ Tarak/ Arak
Meaning: Lord Shiva
74 Utej
Pet name: Utte/ Tej
Meaning: Wealth
75 Utham
Pet name: Utta/ Uam
Meaning: Best
76 Uthar
Pet name: Uthas/ Uar
Meaning: Lord Shiva
77 Utpal
Pet name: Utpa/ Utpas/ Pal
Meaning: Fragile, Water Lilly
78 Uzair
Pet name: Uza/ Zair/ Zai
Meaning: Precious, A Prophet's Name