S/N
NAME
1 Yaadav
Pet name: Yaads/ Yaadu/ Aadav/ Dav
Meaning: Lord Krishna
2 Yaadun
Pet name: Yaads/ Yaadu/ Aadun/ Aaun
Meaning: Creative
3 Yaahir
Pet name: Yaahi/ Yaahis/ Ahir/ Hir
Meaning: Enlightened, Handsome
4 Yaaj
Pet name: Yaas/ Yaaju/ Aaju
Meaning: Sacrifice, Lord Shiva
5 Yaamir
Pet name: Yaam/ Yaamis/ Amir/ Mir
Meaning: Moon Light
6 Yaaseen
Pet name: Yaase/ Yaases/ Aseen/ Asee/ Aeen
Meaning: Prophet
7 Yaashank
Pet name: Yaash/ Yaashan/ Aash/ Shank/ Shan
Meaning: Desire
8 Yaashnik
Pet name: Yaash/ Yaashu/ Ashnik/ Nik
Meaning: Creative
9 Yaashk
Pet name: Yaash/ Aashk/ Ash
Meaning: Desire
10 Yaashvan
Pet name: Yaash/ Yaashvs/ Ashvan/ Aash/ Shvan
Meaning: Victorious
11 Yaathith
Pet name: Yaath/ Yaathis/ Athith/ Hith
Meaning: Lord Shiva, First Sun Rays
12 Yaatin
Pet name: Yaats/ Yaatis/ Aatin
Meaning: Worshipper, Devotee
13 Yaawar
Pet name: Yaawa/ Yaaws/ Aawar/ Aaw
Meaning: Friendly, Beloved
14 Yachan
Pet name: Yach/ Yachas/ Achan/ Acha/ Chan
Meaning: Prayer
15 Yachanan
Pet name: Yachas/ Yachan/ Hanan
Meaning: Creative
16 Yadavendra
Pet name: Yada/ Yadaven/ Dave/ Avendra/ Aven/ Endra
Meaning: Lord Krishna
17 Yadnyesh
Pet name: Yads/ Yadnyes/ Nyesh/ Esh
Meaning: Godly, Divine
18 Yadunand
Pet name: Yadun/ Yaadus/ Adunand/ Adunan/ Nand
Meaning: Lord Krishna
19 Yadunath
Pet name: Yadun/ Yadunas/ Adunath/ Dunath/ Unath
Meaning: Lord Krishna
20 Yaduvir
Pet name: Yadua/ Yaduv/ Duvir/ Uvir/ Vir
Meaning: Brave, Lord Krishna
21 Yadvik
Pet name: Yads/ Yadvis/ Advik/ Advi/ Vik
Meaning: Unique
22 Yadvis
Pet name: Yaads/ Yaadvi/ Yavis
Meaning: Unique
23 Yafir
Pet name: Yafi/ Yaafs/ Afir/ Afi
Meaning: Creative
24 Yagnash
Pet name: Yagn/ Agnash/ Nash/ Ash
Meaning: Creative
25 Yagnesh
Pet name: Yagn/ Agnesh/ Anesh/ Nesh/ Esh
Meaning: Sacrifice
26 Yahyaan
Pet name: Yahya/ Ahyaan/ Yaan
Meaning: Prophet's Name
27 Yajan
Pet name: Yaja/ Yajs/ Ajan/ Ajju
Meaning: Prayer, Worshipping
28 Yajat
Pet name: Yaja/ Ajat/ Aja/ Jat
Meaning: Lord Shiva
29 Yajin
Pet name: Yaji/ Ajin/ Aji/ Jin
Meaning: Sacrifice, Lord Shiva
30 Yajur
Pet name: Yaju/ Yajs/ Ajur/ Aju/ Aur
Meaning: Veda
31 Yakir
Pet name: Yaki/ Yakis/ Akir/ Kir
Meaning: Beloved, Precious
32 Yakoob
Pet name: Yakoo/ Akoob/ Koob
Meaning: Success
33 Yaksh
Pet name: Yaks/ Aksh/ Aks
Meaning: Protector
34 Yakshit
Pet name: Yaks/ Yaksh/ Akshit/ Aksit
Meaning: Immortal
35 Yakul
Pet name: Yaku/ Yakus/ Akul/ Aul
Meaning: Handsome
36 Yamahil
Pet name: Yama/ Yamahis/ Amah/ Mahil/ Mahi/ Ahil/ Ail
Meaning: Lord Vishnu
37 Yamajit
Pet name: Yama/ Yamaj/ Amajit/ Majit/ Ajit/ Jit
Meaning: Lord Shiva
38 Yaman
Pet name: Yamu/ Yamas/ Aman/ Maan
Meaning: Strong
39 Yameen
Pet name: Yaams/ Yamees/ Ameen/ Meen
Meaning: Blessed
40 Yamin
Pet name: Yams/ Yaami/ Amin/ Aiin
Meaning: Blessed
41 Yamir
Pet name: Yams/ Yaami/ Amir/ Mir
Meaning: Moon
42 Yamura
Pet name: Yams/ Yaamu/ Amura/ Mura/ Ura
Meaning: The Moon
43 Yanchit
Pet name: Yanch/ Yaans/ Anchit/ Achit/ Chit
Meaning: Glorious
44 Yanish
Pet name: Yani/ Anish/ Nish/ Ish
Meaning: Hope
45 Yansh
Pet name: Yans/ Ansh/ Ash
Meaning: God’s Name
46 Yaqeen
Pet name: Yaqe/ Aqeen/ Aeen
Meaning: Belief
47 Yaqoob
Pet name: Yaqo/ Aqoob/ Qoob
Meaning: Prophet, Ruby
48 Yaqub
Pet name: Yaqu/ Aqub/ Qub
Meaning: Prophet
49 Yarin
Pet name: Yari/ Arin/ Aiin
Meaning: Joyful
50 Yasar
Pet name: Yasa/ Asar/ Sar
Meaning: Wealthy
51 Yaseen
Pet name: Yase/ Aseen/ Asee
Meaning: Prophet
52 Yaseer
Pet name: Yasee/ Aseer/ Asee/ Seer
Meaning: Wealthy, Humble
53 Yash
Pet name: Yas/ Ash
Meaning: Glory, Pride
54 Yashal
Pet name: Yash/ Ash/ Ashal/ Shal
Meaning: Light
55 Yashas
Pet name: Yash/ Ashas/ Haas
Meaning: Brilliant
56 Yashdeep
Pet name: Yash/ Ash/ Deep
Meaning: Glorious
57 Yasheer
Pet name: Yash/ Yashee/ Asheer/ Ashee/ Heer
Meaning: Righteous Path
58 Yashik
Pet name: Yash/ Ashik/ Shik
Meaning: Wish, Struggle
59 Yashil
Pet name: Yash/ Yashi/ Ashil/ Shil/ Ash
Meaning: Wealthy, Famous
60 Yashin
Pet name: Yashi/ Yashis/ Ashin/ Ash
Meaning: Prophet's Name
61 Yashit
Pet name: Yash/ Ash/ Ashit/ Ahit
Meaning: Famous
62 Yashmih
Pet name: Yash/ Yashmis/ Ashmih/ Ash
Meaning: Creative
63 Yashmit
Pet name: Yash/ Ash/ Ashmit/ Shmit
Meaning: Fame, Pride
64 Yashmith
Pet name: Yash/ Ash/ Yashmi/ Ashmith/ Shmith
Meaning: Fame, Pride
65 Yashnoor
Pet name: Yash/ Yashno/ Ash/ Noor
Meaning: Glory
66 Yasho
Pet name: Yash/ Yashu/ Asho/ Ash
Meaning: Famous, Fame
67 Yashodev
Pet name: Yash/ Ash/ Ashodev/ Dev/ Asho
Meaning: Lord Of Fame
68 Yashodhan
Pet name: Yash/ Ash/ Yasho/ Asho/ Dhan
Meaning: Rich In Fame
69 Yashodhar
Pet name: Yash/ Ash/ Yasho/ Asho/ Odhar/ Dhar
Meaning: Lord Krishna
70 Yashpal
Pet name: Yash/ Ash/ Pal
Meaning: Protector
71 Yashvasin
Pet name: Yash/ Ash/ Shva/ Vasin/ Asi
Meaning: Creative
72 Yashvin
Pet name: Yash/ Ash/ Ashvin/ Shvin
Meaning: Fame
73 Yashvir
Pet name: Yash/ Yashu/ Ashvir/ Ashvi/ Vir
Meaning: Brave
74 Yashwant
Pet name: Yash/ Yashwan/ Ashwant/ Ash/ Shwant/ Shwa
Meaning: Glory
75 Yasin
Pet name: Yasi/ Asin/ Aiin
Meaning: Prophet
76 Yasir
Pet name: Yasi/ Asir
Meaning: Righteous Path
77 Yassine
Pet name: Yassi/ Assine/ Sine
Meaning: Wealthy, Pride
78 Yasuf
Pet name: Yasu/ Asuf/ Asu
Meaning: Creative
79 Yaswin
Pet name: Yaswi/ Yasw/ Aswin/ Aswi
Meaning: To Succeed
80 Yatan
Pet name: Yata/ Atan/ Yaan
Meaning: Holy, Soft
81 Yatharth
Pet name: Yatha/ Atharth/ Athar/ Arth
Meaning: Creative
82 Yathavan
Pet name: Yatha/ Athavan/ Athav/ Avan
Meaning: Lord Vishnu
83 Yathvik
Pet name: Yathvi/ Athvik/ Athvi/ Vik
Meaning: Success
84 Yatin
Pet name: Yats/ Yatis/ Atin/ Aiin
Meaning: Devoted To God
85 Yatindra
Pet name: Yati/ Yatin/ Atindra/ Indra
Meaning: Lord Indra
86 Yatish
Pet name: Yats/ Yatis/ Atish/ Ish
Meaning: Loyal, Devoted
87 Yatnesh
Pet name: Yats/ Yatnes/ Atnesh/ Nesh/ Esh
Meaning: God Of Efforts
88 Yayati
Pet name: Yayat/ Ayati/ Yati
Meaning: Name Of A Sage
89 Yayin
Pet name: Yayi/ Ayin
Meaning: Lord Shiva
90 Yazan
Pet name: Yaz/ Azan/ Aza
Meaning: Devotee
91 Yazeed
Pet name: Yaz/ Yazee/ Azeen/ Zeen
Meaning: Growth