S/N
NAME
1 Meer
Pet name: Mee/ Meey/ Eer
Meaning: Leader, Commander
2 Meghaj
Pet name: Megh/ Meghas/ Eghaj/ Ehaj/ Egaj
Meaning: Pearl
3 Meghan
Pet name: Megh/ Meghas/ Eghan/ Ehan/ Egan
Meaning: Pearl
4 Meghanad
Pet name: Meg/ Megh/ Eghanand/ Hanand/ Anand/ Anan
Meaning: Thunder
5 Mehaboob
Pet name: Meh/ Mehab/ Ehab/ Aboob
Meaning: Lover, Friend
6 Mehan
Pet name: Meh/ Mehas/ Ehan/ Meean
Meaning: Suddh, Pure
7 Mehat
Pet name: Meh/ Mehas/ Ehat
Meaning: Greatness
8 Mehboob
Pet name: Meh/ Mehb/ Ehab/ Ahboob/ Ahoob
Meaning: Beloved
9 Mehran
Pet name: Meh/ Mehr/ Ehran/ Hran/ Eran
Meaning: A River Sindh
10 Mehtab
Pet name: Meh/ Meht/ Ehtab/ Ehab/ Etaab
Meaning: Moon
11 Mehul
Pet name: Meld/ Meldris/ Eldrick/ Edrick/ Rick/ Rik
Meaning: Rain
12 Meldrick
Pet name: Aatma/ Maaj/ Aataj/ Aaj
Meaning: Mill Ruler
13 Menon
Pet name: Meen/ Meeny/ Enon/ Meon
Meaning: Lord Krishna, Exalted One
14 Merlin
Pet name: Meer/ Merli/ Erlin/ Elin
Meaning: Soul
15 Mervin
Pet name: Meer/ Merv/ Ervin/ Evin/ Vin
Meaning: Famous Friend