S/N
NAME
1 Dhanraj
Pet name: Dha/ Dhan/ Anraj/ Raj
Meaning: King Of Wealth
2 Dhanush
Pet name: Dha/ Dhan/ Dhanu/ Anush/ Anu/ Aush/ Ash
Meaning: A Bow In Hand
3 Dhanaraj
Pet name: Dha/ Dhana/ Anaraj/ Naraj/ Raj
Meaning: King Of Wealth
4 Dhanapathi
Pet name: Dha/ Dhana/ Hanapathi/ Anapthi/ Apathi/ Ananth
Meaning: Lord Of Wealth
5 Dhanapati
Pet name: Dha/ Dhana/ Hanapati/ Anapat/ Apath/ Anant
Meaning: Lord Of Wealth
6 Dharmesh
Pet name: Dha/ Dhar/ Dharm/ Armesh/ Amesh/ Aesh/ Esh
Meaning: Lord Of Righteousness
7 Dharmik
Pet name: Dha/ Dhar/ Dharm/ Armik/ Amik
Meaning: Lord Ganesha
8 Dharvesh
Pet name: Dha/ Dhar/ Dharv/ Harvesh/ Arvesh/ Avesh/ Vrsh/ Aesh/ Esh
Meaning: Lord Of Truth, Holy Man
9 Dharun
Pet name: Dha/ Dhar/ Harun/ Arun/ Haun
Meaning: Lord Brahma
10 Dharvik
Pet name: Dha/ Dhar/ Harvik/ Arvik/ Avik/ Vik
Meaning: King
11 Dharama
Pet name: Dha/ Dharam/ Rama/ Ram
Meaning: Law Religious
12 Dharksh
Pet name: Dha/ Dharks/ Arksh/ Aksh/ Ash
Meaning: Protecting
13 Dharma
Pet name: Dha/ Dharm/ Arma
Meaning: Law
14 Dharmadas
Pet name: Dha/ Dharm/ Dharma/ Armad/ Das
Meaning: One Who Serves His Religion
15 Dharmadev
Pet name: Dha/ Dharm/ Dharma/ Armad/ Dev
Meaning: Lord Of Law
16 Dharmendra
Pet name: Dha/ Dharm/ Dharma/ Armen/ Armendra/ Endra
Meaning: Lord Of Dharma
17 Dharmandra
Pet name: Dha/ Dharma/ Arman/ Armandar/ Mandar/ Madar/ Adar
Meaning: King Of Religion
18 Dharshith
Pet name: Dha/ Dhars/ Darsh/ Darshi/ Harshith/ Arshith/ Ashith/ Ahith/ Arshi
Meaning: Display, Signs
19 Dharshik
Pet name: Dha/ Dhars/ Dharsh/ Darshi/ Harshik/ Arshik/ Ashik/ Ahik/ Shik
Meaning: Lord Ganesha
20 Dharshan
Pet name: Dha/ Dhars/ Dharsh/ Harshan/ Arshan/ Ashan/ Ahan
Meaning: Vision, Knowledge
21 Dhanish
Pet name: Dha/ Hanish/ Anish/ Aish/ Nish/ Aish
Meaning: Lord Of Wealth
22 Dhanisth
Pet name: Dha/ Hanisth/ Anisth/ Aisth/ Nisth/ Aisth
Meaning: Dhanvan (Wealthy)
23 Dhanvith
Pet name: Dha/ Hanvith/ Anvith/ Avith/ Aith/ Nivith
Meaning: Lord Shiva
24 Dhasvan
Pet name: Dha/ Hasvan/ Asvan/ Avan
Meaning: Priest
25 Dhaivik
Pet name: Dhai/ Haivik/ Aivik/ Vik
Meaning: Good Strength
26 Dhairyan
Pet name: Dhair/ Hariyan/ Ariyan/ Ari/ Riyan/ Iyan
Meaning: Patience
27 Dhaksh
Pet name: Dhaks/ Aksh/ Aks/ Ash
Meaning: Eshwar
28 Dhakshesh
Pet name: Dhaks/ Dhaksh/ Akshesh/ Asheh/ Ashe/ Akshe
Meaning: Lord Shiva
29 Dhakshit
Pet name: Dhaks/ Dhaksh/ Akshit/ Ashit/ Akhit/ Ahit/ Akit
Meaning: Lord Shiva
30 Dhakshith
Pet name: Dhaks/ Dhaksh/ Akshith/ Ashith/ Akhith/ Ahith/ Akith
Meaning: Lord Shiva
31 Dhananjay
Pet name: Dhana/ Dhananja/ Ajay/ Ananjay/ Anana/ Jay/ Anju
Meaning: One Who Wins Wealth, Lord Arjun