S/N
NAME
1 Gyaan
Pet name: Gyas/ Yaan/ Gaan
Meaning: Divine Knowledge,  Wisdom
2 Gyan
Pet name: Gyas/ Yan
Meaning: Valley, Knowledgeable
3 Gyanadeep
Pet name: Gyan/ Gyanan/ Yanadeep/ Ganadeep/ Gana/ Deep/ Anadeep
Meaning: Lamp Of Knowledge
4 Gyandev
Pet name: Gyan/ Gyand/ Yandev/ Andev/ Dev
Meaning: Lord Of Knowledge
5 Gyanender
Pet name: Gyan/ Gyanen/ Yanender/ Anender/ Anen/ Ender
Meaning: Lord Of Knowledge
6 Gyanendra
Pet name: Gyan/ Gyanen/ Yanendra/ Anendra/ Nendra/ Endra
Meaning: Knowledge
7 Gyanesh
Pet name: Gyan/ Gyane/ Yanesh/ Anesh/ Nesh/ Yesh
Meaning: The God Of Knowledge
8 Gyaneshwar
Pet name: Gyan/ Gyane/ Yaneshwar/ Aneshwar/ Eshwar/ Esh/ Anesh
Meaning: God Of Wisdom
9 Gyanjeet
Pet name: Gyan/ Gyanj/ Gyanjee/ Anjeet/ Ajeet/ Jeet/ Aneeth
Meaning: Victory Of Knowledge
10 Gyanjeeth
Pet name: Gyan/ Gyanj/ Gyanjee/ Anjeeth/ Aneeth/ Ajeeth/ Jeeth
Meaning: Victory Of Knowledge
11 Gyanpreet
Pet name: Gyan/ Gyanp/ Anpreet/ Preet/ Aneet/ Areet
Meaning: One Who Loves The Divine Knowledge
12 Gyanprem
Pet name: Gyan/ Gynap/ Anprem/ Prem/ Arem/Prem
Meaning: Love Of Knowledge
13 Gyanroop
Pet name: Gyan/ Gynar/ Anroop/ Anro/ Roop
Meaning: Divine Light, Divine Knowledge
14 Gyanveer
Pet name: Gyan/ Gynav/ Anveer/ Aneer/ Neer/ Anee
Meaning: Brave And Divine In Knowledge
15 Gyat
Pet name: Gya/ Yat
Meaning: One Who Knows Everything
16 Thabit
Pet name: Thaby/ Thabis/ Habit/ Abit/ Abi
Meaning: Firm
17 Thakarsh
Pet name: Thakar/ Thakars/ Hakarsh/ Akarsh/ Arsh
Meaning: Lord Krishna
18 Thaman
Pet name: Thamu/ Thamas/ Aman
Meaning: Leader, Worthy
19 Thaqib
Pet name: Thaq/ Thaqi/ Haqib/ Aqib
Meaning: Shooting Star
20 Thavanesh
Pet name: Thavan/ Thavu/ Avanesh/ Avan/ Anesh/ Esh
Meaning: Lord Shiva