S/N
NAME
1 Kamakshi
Pet name: Kama/ Amakshi/ Akshi/ Ashi/ Aksi
Meaning: Parvati
2 Kamala
Pet name: Kama/ Amala/ Mala
Meaning: Lotus
3 Kamaladevi
Pet name: Kama/ Amalad/ Mala/ Malaevi/ Devi/ Evi
Meaning: Lady Of The Lotus
4 Kamalakshi
Pet name: Kala/ Amala/ Kamala/ Alakshi/ Akshi/ Akhi/ Ashi
Meaning: One With Lotus Shaped Eyes
5 Kamali
Pet name: Kama/ Amali/ Mali
Meaning: Full Of Desire, Water
6 Kamalika
Pet name: Kama/ Amalika/ Malika/ Alika/ Aika/ Lika/ Kalika
Meaning: Goddess Lakshmi 
7 Kamalini
Pet name: Kama/ Alini/ Malini/ Kamali/ Malii/ Aini
Meaning: Lotus
8 Kamana
Pet name: Kama/ Amana/ Mana/ Kaana
Meaning: Desire
9 Kamari
Pet name: Kam/ Amari/ Aari
Meaning: Love
10 Kamini
Pet name: Kami/ Amini/ Aini/ Mini
Meaning: A Beautiful Woman
11 Kamna
Pet name: Kama/ Amna/ Aana
Meaning: Desire
12 Kamnika
Pet name: Kamni/ Amnika/ Amika/ Ami/ Anika/ Nika/ Nia
Meaning: Alluring, Charming
13 Kamya
Pet name: Kamy/ Amya/ Kaya
Meaning: Capable
14 Kamyra
Pet name: Kamy/ Amyra/ Amy/ Myra/ Ara
Meaning: Surrounded By Lig
15 Khahish
Pet name: Khahi/ Hahish/ Ahish/ Hish
Meaning:  Heart's Desire
16 Khahisha
Pet name: Khahi/ Hanisha/ Anisha/ Aisha/ Nisha/ Isha/ Nia
Meaning: Heart's Desire
17 Khanisha
Pet name: Khani/ Hani/ Hanisha/ Anisha/ Nisha/ Nia/ Aisha/ Isha/ Sha
Meaning: Trendy
18 Khushali
Pet name: Khush/ Ushali/ Usha/ Husha/ Shali
Meaning: Spreading Happiness
19 Khushboo
Pet name: Khush/ Hushboo/ Ush/ Ushoo
Meaning: Fragrance
20 Khushi
Pet name: Khusi/ Hushi/ Ushi/ Ush
Meaning: Smile