S/N
NAME
1 Kuja
Pet name: Kujy/ Uja
Meaning: Goddess Durga
2 Kumari
Pet name: Kuma/ Kumay/ Umari/ Uma/ Maari/ Aari
Meaning: Youthful
3 Kumarika
Pet name: Kuma/ Kumarii/ Umarika/ Uma/ Marika/ Maria/ Rika
Meaning: A Young Girl,  Jasmine
4 Kumkum
Pet name: Kum/ Kummy/ Umkum/ Umm
Meaning: Sacred Powder (Red)
5 Kumud
Pet name: Kumu/ Kummy/ Umud/ Umu
Meaning: Lotus
6 Kumuda
Pet name: Kumu/ Kumuny/ Umada/ Uma/ Mada
Meaning: Flower,  Joy Of The Planet, Lotus
7 Kumudini
Pet name: Kumu/ Kumudi/ Umudini/ Umudi/ Umini/ Uini/ Kumini
Meaning: A Lotus
8 Kunda
Pet name: Kundy/ Udaa
Meaning: Name Of A Flower
9 Kundan
Pet name: Kund/ Kunda/ Undan/ Unan/ Udan
Meaning: Gold
10 Kundana
Pet name: Kund/ Kunda/ Undana/ Dana/ Unana
Meaning: Pure Beautiful
11 Kundanika
Pet name: Kunda/ Kundani/ Undanika/ Danika/ Nika/ Dana/ Aika
Meaning: Golden
12 Kunjal
Pet name: Kunja/ Kunjy/ Unjal/ Uja
Meaning: Cuckoo, Nightingale
13 Kunshi
Pet name: Kunsi/ Kunsy/ Unshi/ Ushi
Meaning: Shining
14 Kunti
Pet name: Kuny/ Kunt/ Uni/ Unti
Meaning: Pandava’s Mother
15 Kushala
Pet name: Kusha/ Kushy/ Ushala/ Usha/ Usala/ Hala
Meaning: Safe, Happy, Expert
16 Kusum
Pet name: Kusu/ Usum/ Kuum
Meaning: Flower
17 Kusuma
Pet name: Kusumm/ Usuma/ Uma/ Suma
Meaning: Flower
18 Kusumanjali

Pet name: Kusumm/ Kusama/ Usumanjali/ Usuma/ Anjali/ Anja

Meaning: Flower Offering
19 Kusumi
Pet name: Kusumm/ Kusumy/ Sumi
Meaning: Trendy
20 Kusumita
Pet name: Kusumm/ Kusumi/ Usmita/ Usumi/ Mita/ Mia
Meaning: Blossomed
21 Kusumitha
Pet name: Kusumm/ Kusumi/ Usumitha/ Usumi/ Sumitha/ Suma/ Mitha/ Mia/ Miha
Meaning: Blossomed
22 Kusumlata
Pet name: Kusum/Kusumi/ Usumlata/ Usum/ Sumlata/ Suma/ Lata
Meaning: Flowering Creeper