S/N
NAME
1 Cherika
Pet name: Cheri/ Herika/ Erika/ Rika/ Ria
Meaning: The Moon
2 Cheritha
Pet name: Chers/ Cherry/ Cheru/ Ritha/ Riha/ Ria
Meaning: Trendy
3 Chervi
Pet name: Chers/ Hervi/ Ervi/ Hevi/ Evi
Meaning: Wife Of Kubera
4 Cheryl
Pet name: Chery/ Heryl/ Eryl
Meaning: Cherry Fruit
5 Chetaki
Pet name: Chetas/ Hetaki/ Etaki/ Aki
Meaning: Conscious
6 Chetana
Pet name: Chetans/ Hetana/ Heana/ Eana
Meaning: Power Of Intellect, Consciousness
7 Chethala
Pet name: Chets/ Chethu/ Hethu
Meaning: Trendy
8 Chethana
Pet name: Chethans/ Cheths/ Hethana/ Heetha
Meaning: Creative
9 Chetna
Pet name: Chets/ Chetns/ Hetna
Meaning: Power Of Intellect