S/N
NAME
1 Yedora
Pet name: Yedos/ Yedors/ Yedori/ Dora
Meaning: Worthy
2 Yedya
Pet name: Yedys/ Yedyu/ Edya
Meaning: Trendy
3 Yeisha
Pet name: Yeis/ Yeishs/ Isha/ Ishu
Meaning: Trendy
4 Yekhisha
Pet name: Yekhs/ Yekhis/ Isha/ Ishu
Meaning: Goddess
5 Yeksha
Pet name: Yeksh/ Yekshu/ Eksha
Meaning: Demi-God or God Like
6 Yekshana
Pet name: Yeksh/ Yekshas/ Eksha/ Yekshu
Meaning: Trendy
7 Yekshi
Pet name: Yeksh/ Yekshu/ Ekshu
Meaning: Trendy
8 Yekshika
Pet name: Yekshi/ Yekshis/ Shika/ Hikks
Meaning: Creative
9 Yekshitha
Pet name: Yekshi/ Yekshu/ Yekshis/ Yeshi
Meaning: Creative
10 Yekshini
Pet name: Yeksh/ Yekshi/ Yekshu
Meaning: Mysterious
11 Yekshna
Pet name: Yeks/ Yeksh/ Yekshu
Meaning: God's Representative
12 Yelena
Pet name: Yelees/ Yellens/ Elena/ Lena
Meaning: Shining
13 Yelica
Pet name: Yelis/ Yelics
Meaning: Spiritual
14 Yelima
Pet name: Yeli/ Yellis/ Yelim/ Lima/ Limmu
Meaning: Creative
15 Yelina
Pet name: Yelis/ Yellins/ Yelia/ Liina/ Linu
Meaning: Glorious
16 Yelma
Pet name: Yeluu/ Yelms/ Elma
Meaning: Trendy
17 Yemaja
Pet name: Yemaa/ Yemmu/ Yemajs/ Maja/ Maju
Meaning: Creative
18 Yemali
Pet name: Yemaa/ Yemu/ Yemaas/ Malli
Meaning: Creative
19 Yemana
Pet name: Yemmu/ Yemma/ Yemay/ Yemas
Meaning: Creative
20 Yemaya
Pet name: Yemaa/ Yemmu/ Yemay/ Maya
Meaning: Intelligent
21 Yemika
Pet name: Yemi/ Yemmu/ Yemis/ Mikks/ Mika
Meaning: Charming One
22 Yemisha
Pet name: Yemi/ Yemmu/ Yemis/ Misha/ Isha
Meaning: Creative
23 Yemuna
Pet name: Yemmu/ Yemms/ Yemus
Meaning: The Holy River
24 Yenisha
Pet name: Yenis/ Yennis/ Yennu/ Nisha/ Nishu/ Isha
Meaning: Trendy
25 Yennie
Pet name: Yenns/ Yennis/ Ennie
Meaning: Creative
26 Yennisha
Pet name: Yenni/ Yennis/ Yennu/ Nisha/ Isha
Meaning: Creative
27 Yerika
Pet name: Yerris/ Yeriks/ Yerru/ Erika/ Riks
Meaning: Humble
28 Yerina
Pet name: Yerris/ Yerins/ Reena/ Reenu
Meaning: Creative
29 Yerisha
Pet name: Yerri/ Yerris/ Yeisha/ Isha/ Ishu
Meaning: Creative
30 Yerlyn
Pet name: Yerlu/ Yerly/ Erlyn
Meaning: Flower
31 Yernika
Pet name: Yerns/ Yernis/ Nikks/ Yerris
Meaning: Trendy
32 Yershika
Pet name: Yersh/ Yershi/ Shika/ Hikka/ Hikks
Meaning: Succes
33 Yesha
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Esha/ Eshu
Meaning: Famous, Glorious
34 Yeshani
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshas/ Hanii/ yeshnu
Meaning: Trendy
35 Yeshasree
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshas/ Sree
Meaning: Successful
36 Yeshasvi
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshas/ Yesvi/ Eshu/ Hasvi
Meaning: Goddess Lakshmi
37 Yeshaswini
Pet name:Yeshu/ Yeshas/ Yesha
Meaning: Glorious
38 Yeshika
Pet name: Yeshu/ Yeshi/ Yesh/ Yeshiks/ Shiku/ Shika
Meaning: Beautiful One
39 Yeshini
Pet name: Yeshu/ Yeshi/ Yesh/ Yeshis
Meaning: Charming
40 Yeshitha
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshi/ Yeshia/ Yessi
Meaning: Brilliant, Skillful
41 Yeshmitha
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshmi/ Yeshmu/ Yesmi
Meaning: Gracious
42 Yeshna
Pet name: Yeshu/ Yesha/ Yesh
Meaning: Joyful
43 Yeshvi
Pet name: Yeshu/ Yeshi/ Yeshs/ Yesh
Meaning: Famous
44 Yeshvika
Pet name: Yeshi/ Yeshu/ Yeshvi/ Yeshvu
Meaning: Successful
45 Yetanshi
Pet name: Yetaa/ Yetans/ Yetanu/ Tanshi/ Taanu/ Anshi
Meaning: knowledgeable
46 Yethika
Pet name: Yeths/ Yethis/ Yethii/ Hikka
Meaning: Goddess Durga
47 Yevisha
Pet name: Yevi/ Yevis/ Yevisu/ Vishu/ Yeishu
Meaning: Trendy
48 Yevyani
Pet name: Yevs/ Yevu/ Yevy/ Yevyas/ Anni
Meaning: Goddess
49 yeshivi
Pet name: Yeshi/ Yeshu/ Shivi
Meaning: Scholar
50 Yeshaaya
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Shaaya/ Shaayu
Meaning: God Saves