S/N
NAME
1 Yaadav
Pet name: Yaads/ Yaadu/ Aadav/ Dav
Meaning: Lord Krishna
2 Yaadun
Pet name: Yaads/ Yaadu/ Aadun/ Aaun
Meaning: Creative
3 Yaahir
Pet name: Yaahi/ Yaahis/ Ahir/ Hir
Meaning: Enlightened, Handsome
4 Yaaj
Pet name: Yaas/ Yaaju/ Aaju
Meaning: Sacrifice, Lord Shiva
5 Yaamir
Pet name: Yaam/ Yaamis/ Amir/ Mir
Meaning: Moon Light
6 Yaaseen
Pet name: Yaase/ Yaases/ Aseen/ Asee/ Aeen
Meaning: Prophet
7 Yaashank
Pet name: Yaash/ Yaashan/ Aash/ Shank/ Shan
Meaning: Desire
8 Yaashnik
Pet name: Yaash/ Yaashu/ Ashnik/ Nik
Meaning: Creative
9 Yaashk
Pet name: Yaash/ Aashk/ Ash
Meaning: Desire
10 Yaashvan
Pet name: Yaash/ Yaashvs/ Ashvan/ Aash/ Shvan
Meaning:  Victorious
11 Yaathith
Pet name: Yaath/ Yaathis/ Athith/ Hith
Meaning: Lord Shiva, First Sun Rays
12 Yaatin
Pet name: Yaats/ Yaatis/ Aatin
Meaning: Worshipper, Devotee
13 Yaawar
Pet name: Yaawa/ Yaaws/ Aawar/ Aaw
Meaning: Friendly, Beloved
14 Yachan
Pet name: Yach/ Yachas/ Achan/ Acha/ Chan
Meaning: Prayer
15 Yachanan
Pet name: Yachas/ Yachan/ Hanan
Meaning: Creative
16 Yadavendra
Pet name: Yada/ Yadaven/ Dave/ Avendra/ Aven/ Endra
Meaning: Lord Krishna
17 Yadnyesh
Pet name: Yads/ Yadnyes/ Nyesh/ Esh
Meaning: Godly, Divine
18 Yadunand
Pet name: Yadun/ Yaadus/ Adunand/ Adunan/ Nand
Meaning: Lord Krishna
19 Yadunath
Pet name: Yadun/ Yadunas/ Adunath/ Dunath/ Unath
Meaning: Lord Krishna
20 Yaduvir
Pet name: Yadua/ Yaduv/ Duvir/ Uvir/ Vir
Meaning: Brave, Lord Krishna
21 Yadvik
Pet name: Yads/ Yadvis/ Advik/ Advi/ Vik
Meaning: Unique
22 Yadvis
Pet name: Yaads/ Yaadvi/ Yavis
Meaning: Unique
23 Yafir
Pet name: Yafi/ Yaafs/ Afir/ Afi
Meaning: Creative
24 Yagnash
Pet name: Yagn/ Agnash/ Nash/ Ash
Meaning: Creative
25 Yagnesh
Pet name: Yagn/ Agnesh/ Anesh/ Nesh/ Esh
Meaning: Sacrifice
26 Yahyaan
Pet name: Yahya/ Ahyaan/ Yaan
Meaning: Prophet's Name
27 Yajan
Pet name: Yaja/ Yajs/ Ajan/ Ajju
Meaning: Prayer, Worshipping
28 Yajat
Pet name: Yaja/ Ajat/ Aja/ Jat
Meaning: Lord Shiva
29 Yajin
Pet name: Yaji/ Ajin/ Aji/ Jin
Meaning: Sacrifice, Lord Shiva
30 Yajur
Pet name: Yaju/ Yajs/ Ajur/ Aju/ Aur
Meaning:  Veda
31 Yakir
Pet name: Yaki/ Yakis/ Akir/ Kir
Meaning: Beloved, Precious
32 Yakoob
Pet name: Yakoo/ Akoob/ Koob
Meaning: Success
33 Yaksh
Pet name: Yaks/ Aksh/ Aks
Meaning: Protector
34 Yakshit
Pet name: Yaks/ Yaksh/ Akshit/ Aksit
Meaning: Immortal
35 Yakul
Pet name: Yaku/ Yakus/ Akul/ Aul
Meaning: Handsome
36 Yamahil
Pet name: Yama/ Yamahis/ Amah/ Mahil/ Mahi/ Ahil/ Ail
Meaning: Lord Vishnu
37 Yamajit
Pet name: Yama/ Yamaj/ Amajit/ Majit/ Ajit/ Jit
Meaning: Lord Shiva
38 Yaman
Pet name: Yamu/ Yamas/ Aman/ Maan
Meaning: Strong
39 Yameen
Pet name: Yaams/ Yamees/ Ameen/ Meen
Meaning: Blessed
40 Yamin
Pet name: Yams/ Yaami/ Amin/ Aiin
Meaning: Blessed
41 Yamir
Pet name: Yams/ Yaami/ Amir/ Mir
Meaning: Moon
42 Yamura
Pet name: Yams/ Yaamu/ Amura/ Mura/ Ura
Meaning: The Moon
43 Yanchit
Pet name: Yanch/ Yaans/ Anchit/ Achit/ Chit
Meaning: Glorious
44 Yanish
Pet name: Yani/ Anish/ Nish/ Ish
Meaning: Hope
45 Yansh
Pet name: Yans/ Ansh/ Ash
Meaning: God’s Name
46 Yaqeen
Pet name: Yaqe/ Aqeen/ Aeen
Meaning: Belief
47 Yaqoob
Pet name: Yaqo/ Aqoob/ Qoob
Meaning: Prophet, Ruby
48 Yaqub
Pet name: Yaqu/ Aqub/ Qub
Meaning: Prophet
49 Yarin
Pet name: Yari/ Arin/ Aiin
Meaning: Joyful
50 Yasar
Pet name: Yasa/ Asar/ Sar
Meaning: Wealthy
51 Yaseen
Pet name: Yase/ Aseen/ Asee
Meaning: Prophet
52 Yaseer
Pet name: Yasee/ Aseer/ Asee/ Seer
Meaning: Wealthy, Humble
53 Yash
Pet name: Yas/ Ash
Meaning: Glory, Pride
54 Yashal
Pet name: Yash/ Ash/ Ashal/ Shal
Meaning: Light
55 Yashas
Pet name: Yash/ Ashas/ Haas
Meaning: Brilliant
56 Yashdeep
Pet name: Yash/ Ash/ Deep
Meaning: Glorious
57 Yasheer
Pet name: Yash/ Yashee/ Asheer/ Ashee/ Heer
Meaning: Righteous Path
58 Yashik
Pet name: Yash/ Ashik/ Shik
Meaning: Wish, Struggle
59 Yashil
Pet name: Yash/ Yashi/ Ashil/ Shil/ Ash
Meaning: Wealthy, Famous
60 Yashin
Pet name: Yashi/ Yashis/ Ashin/ Ash
Meaning: Prophet's Name
61 Yashit
Pet name: Yash/ Ash/ Ashit/ Ahit
Meaning: Famous
62 Yashmih
Pet name: Yash/ Yashmis/ Ashmih/ Ash
Meaning: Creative
63 Yashmit
Pet name: Yash/ Ash/ Ashmit/ Shmit
Meaning: Fame, Pride
64 Yashmith
Pet name: Yash/ Ash/ Yashmi/ Ashmith/ Shmith
Meaning: Fame, Pride
65 Yashnoor
Pet name: Yash/ Yashno/ Ash/ Noor
Meaning: Glory
66 Yasho
Pet name: Yash/ Yashu/ Asho/ Ash
Meaning: Famous, Fame
67 Yashodev
Pet name: Yash/ Ash/ Ashodev/ Dev/ Asho
Meaning: Lord Of Fame
68 Yashodhan
Pet name: Yash/ Ash/ Yasho/ Asho/ Dhan
Meaning: Rich In Fame
69 Yashodhar
Pet name: Yash/ Ash/ Yasho/ Asho/ Odhar/ Dhar
Meaning: Lord Krishna
70 Yashpal
Pet name: Yash/ Ash/ Pal
Meaning: Protector
71 Yashvasin
Pet name: Yash/ Ash/ Shva/ Vasin/ Asi
Meaning: Creative
72 Yashvin
Pet name: Yash/ Ash/ Ashvin/ Shvin
Meaning: Fame
73 Yashvir
Pet name: Yash/ Yashu/ Ashvir/ Ashvi/ Vir
Meaning: Brave
74 Yashwant
Pet name: Yash/ Yashwan/ Ashwant/ Ash/ Shwant/ Shwa
Meaning: Glory
75 Yasin
Pet name: Yasi/ Asin/ Aiin
Meaning: Prophet
76 Yasir
Pet name: Yasi/ Asir
Meaning: Righteous Path
77 Yassine
Pet name: Yassi/ Assine/ Sine
Meaning: Wealthy, Pride
78 Yasuf
Pet name: Yasu/ Asuf/ Asu
Meaning: Creative
79 Yaswin
Pet name: Yaswi/ Yasw/ Aswin/ Aswi
Meaning: To Succeed
80 Yatan
Pet name: Yata/ Atan/ Yaan
Meaning: Holy, Soft
81 Yatharth
Pet name: Yatha/ Atharth/ Athar/ Arth
Meaning: Creative
82 Yathavan
Pet name: Yatha/ Athavan/ Athav/ Avan
Meaning: Lord Vishnu
83 Yathvik
Pet name: Yathvi/ Athvik/ Athvi/ Vik
Meaning: Success
84 Yatin
Pet name: Yats/ Yatis/ Atin/ Aiin
Meaning: Devoted To God
85 Yatindra
Pet name: Yati/ Yatin/ Atindra/ Indra
Meaning: Lord Indra
86 Yatish
Pet name: Yats/ Yatis/ Atish/ Ish
Meaning: Loyal, Devoted
87 Yatnesh
Pet name: Yats/ Yatnes/ Atnesh/ Nesh/ Esh
Meaning: God Of Efforts
88 Yayati
Pet name: Yayat/ Ayati/ Yati
Meaning: Name Of A Sage
89 Yayin
Pet name: Yayi/ Ayin
Meaning: Lord Shiva
90 Yazan
Pet name: Yaz/ Azan/ Aza
Meaning: Devotee
91 Yazeed
Pet name: Yaz/ Yazee/ Azeen/ Zeen
Meaning: Growth
92 Yedhu
Pet name: Yedh/ Edhu/ Ehu
Meaning: Craetive
93 Yehan
Pet name: Yehas/ Yehu/ Ehan
Meaning: Strong, Pasiionate
94 Yejith
Pet name: Yejis/ Yejits/ Yejus/ Jith
Meaning: Trendy
95 Yekshit
Pet name: Yeksh/ Yekshis/ Ekshit/ Eks/ Kshit
Meaning: Immortal
96 Yelvin
Pet name: Yelvs/ Yelvis
Meaning: Trendy
97 Yeman
Pet name: Yemmu/ Yemas
Meaning: Trendy
98 Yemanth
Pet name: Yemmu/ Yemans/ Yemanu
Meaning: Creative
99 Yemkanth
Pet name: Yemmu/ Yemans/ Yemku
Meaning: Trendy
100 Yenjith
Pet name: Yenjis/ Yenju/ Yenjiuu
Meaning: Creative
101 Yerlin
Pet name: Yerlis/ Eelis/ Yelis
Meaning: Trendy
102 Yervin
Pet name: Yeru/ Yervs/ Ervin
Meaning: Trendy
103 Yesasv
Pet name: Yesa/ Esasv/ Esav
Meaning: Famous, Famed
104 Yesasw
Pet name: Yesa/ Esasw/ Esaw
Meaning: Success
105 Yeshas
Pet name: Yesh/ Eshas/ Ehas
Meaning: Creative
106 Yeshan
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yesha/ Eshan
Meaning: Trendy
107 Yeshmith
Pet name: Yesh/ Eshmith/ Eshm/ Mith
Meaning: Famous
108 Yeshvin
Pet name: Yesh/ Yeshvs/ Yeshis
Meaning: Trendy
109 Yeshwant
Pet name: Yesh/ Eshwant/ Esh/ Shwant
Meaning: Glory, Importance
110 Yeshwanth
Pet name: Yesh/ Yeshu/ Yeshwan/ yeshwu
Meaning: Trendy
111 Yetansh
Pet name: Yetas/ Yetans/ Yetun/ Ansh
Meaning: Creative
112 Yetanshu
Pet name: Yetas/ Yetans/ Yetun/ Anshu
Meaning: Trendy
113 Yethvik
Pet name: Yeths/ Yethvis/ yethvu/ Vikks
Meaning: Trendy
114 Yevaan
Pet name: Yevas/ Yevvu
Meaning: Creative
115 Yevajith
Pet name: Yeva/ Yevas/ Yevajis/ Vajith/ Ajith/ Yevaju
Meaning: Creative
116 Yevank
Pet name: Yevvus/ Yevans
Meaning: Trendy
117 Yevansh
Pet name: Yevvu/ Yevans/ Vansh/ Ansh
Meaning: Creative
118 Yevanth
Pet name: Yevas/ Yevans/ Yevan
Meaning: Trendy
119 Yevish
Pet name: Yevis/ Yevisu/ Visu/ Vishu
Meaning: Creative
120 Yochai
Pet name: Yoch/ Chai
Meaning: God Lives
121 Yogender
Pet name: Yoge/ Ogen/ Ender
Meaning: Creative
122 Yogendra
Pet name: Yoge/ Yogen/ Ogen/ Endra
Meaning: Lord Shiva
123 Yogesh
Pet name: Yoge/ Esh
Meaning: Creative
124 Yoghit
Pet name: Yog/ Oghit/ Ghit
Meaning: Enchanted
125 Yogi
Pet name: Yog/ Ogi
Meaning: Devotee
126 Yogish
Pet name: Yogs/ Yogis/ Ogish/ Gish
Meaning: Lord krishna
127 Yogishan
Pet name: Yogs/ Yogi/ Ogishan/ Gishan/ Gish/ Ishan/ Shan
Meaning: Lord krishna
128 Yohan
Pet name: Yoh/ Ohan/ Haan
Meaning: Gift
129 Yojit
Pet name: Yoj/ Yojis/ Ajit/ ojji
Meaning: Organizer, Well Planned
130 Yojit
Pet name: Yoj/ Yojis/ Oji/ Jit
Meaning: Planner
131 Yojith
Pet name: Yoj/ Yojis/ Ojith/ Oji/ Jith
Meaning: Planner Or Organizer
132 Yojithan
Pet name: Yoj/ Yojit/ Ojithan/ Ojji/ Jithan/ Jihan
Meaning: Organizer, Well Planned
133 Yokshit
Pet name: Yoksh/ Okshit
Meaning: Lord Vishnu
134 Yoosuf
Pet name: Yoosu/ Oosuf
Meaning: Prophet Name
135 Yoshan
Pet name: Yosh/ Oshan/ Shan
Meaning: Young
136 Yoshit
Pet name: Yosh/ Oshit/ Oshi
Meaning: Creative
137 Yoshith
Pet name: Yosh/ Yoshi/ Oshith/ Oshi
Meaning: Creative
138 Yudhajit
Pet name: Yudh/ Yudhaj/ Udhajit/ Udhaj/ Ajit/ Jit
Meaning: Victor In War
139 Yudhishthir
Pet name: Yudh/ Yudhis/ Udhishthir/ Udhish/ Ishthir
Meaning: Eldest Pandava Brother
140 Yudhisthir
Pet name: Yudh/ Yudhis/ Udhisthir/ Udhis/ Isthir
Meaning: Firm In Battle
141 Yudiraj
Pet name: Yud/ Yudir/ Udiraj/ Diraj/ Iraj/ Raj
Meaning: Creative
142 Yugan
Pet name: Yugs/ Yuga/ Ugan
Meaning: Lord Murgan
143 Yugandhar
Pet name: Yugs/ Yugan/ Ugandhar/ Ugan
Meaning: Lord Vishnu
144 Yugank
Pet name: Yug/ Yugan/ Ugank/ Ugan
Meaning: End Of An Era
145 Yugant
Pet name: Yug/ Yugan/ Ugant/ Ugan
Meaning: Everlasting
146 Yuhaan
Pet name: Yuh/ Uhaan/ Haan
Meaning: Creative
147 Yuhan
Pet name: Yuh/ Uhan/ Uha
Meaning: Prophet Name
148 Yuhas
Pet name: Yuh/ Uhas/ Haas
Meaning: Prophet's Name
149 Yukt
Pet name: Yuk/ Ukt
Meaning: Clever, Noble
150 Yukta
Pet name: Yuk/ Ukta
Meaning: Skillful
151 Yunay
Pet name: Yun/ yunas/ Unay/ Naay
Meaning: Lord Ganesha
152 Yusuf
Pet name: Yusu/ Usuf
Meaning: Prophet Name
153 Yuvaan
Pet name: Yuv/ Uvaan/ Uvaa/ Vaan
Meaning: Healthy, Lord Shiva
154 Yuvan
Pet name: Yuv/ Uvan/ Yuva
Meaning: Young
155 Yuvansh
Pet name: Yuv/ Yuvan/ Uvansh/ Vansh/ Ansh
Meaning: Joyful, Energetic
156 Yuvik
Pet name: Yuv/ Yuvis/ Uvik/ Vik
Meaning: Young
157 Yuvin
Pet name: Yuv/ Yuvis/ Uvin
Meaning: Leader
158 Yuvraj
Pet name: Yuv/ Yuvras/ Uvraj/ Raj
Meaning: Prince

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing