S/N
NAME
1 Vaagdevi
Pet name: Vaags/ Vaagu/ Aagde/ Devi/ Evi
Meaning: Goddess Of Learning, Goddess Sarswathi
2 Vaanisha
Pet name: Vaani/ Vaanis/ Aanisha/ Nisha/ Isha
Meaning: Goddess Saraswati
3 Vaani
Pet name: Vaans/ Anni
Meaning: Strong, Speech
4 Vani
Pet name: Vaans/ Vaanu/ Aani
Meaning: Saraswati
5 Vanaja
Pet name: Vaans/ Vaanu/ Anaja/ Anaju/ Aja/ Aju
Meaning: Blue Lotus
6 Vanajay
Pet name: Vaans/ Vaanu/ Anjay/ Jay
Meaning: Creative
7 Vaarida
Pet name: Vaari/ Vaaru/ Arida/ Rida/ Ria
Meaning: Cloud
8 Vagisha
Pet name: Vagi/ Vagis/ Agisha/ Agis/ Gisha/ Isha/ Sha
Meaning: Goddess Sarswathi
9 Vagdevi
Pet name: Vags/ Vagds/ Agde/ Devi/ Evi
Meaning: Goddess Sarswathi
10 Vahini
Pet name: Vahi/ Vahins/ Vahu/ Ahini/ Hini/ Aini
Meaning: Flower
11 Vaidehi
Pet name: Vaide/ Vaides/ Aide/ Idehi/ Ehi
Meaning: Sita, Wife Of Ram
12 Vaijayanti
Pet name: Vaiiju/ Vaijas/ Aijayanti/ Ijaya/ Jayanti/ Jaya/ Ayanti/ Yanti/ Yani
Meaning: Prize
13 Vainavi
Pet name: Vais/ Vainas/ Ainavi/ Aina/ Inavi/ Navi/ Avi
Meaning: Gold
14 Vaishali
Pet name: Vais/ Vaishu/ Aishalii/ Ishali/ Isha/ Shali/ Hali
Meaning: Name Of An Ancient City
15 Vaishavi
Pet name: Vais/ Vaishu/ Aishavi/ Aisha/ Ishavi/ Isha/ Sha
Meaning: Lord Vishnu'S Devotee
16 Vaisakhi
Pet name: Vais/ Vaisu/ Aisakhi/ Aish/ Sakhi/ Akhi/ Ahi
Meaning: Auspicious Day In Punjab
17 Vaishnavi
Pet name: Vaishu/ Vais/ Aishnavi/ Aisha/ Ishnavi/ Isha/ Nvai/ Avi
Meaning: Goddess Durga
18 Valli
Pet name: Vall/ Vallu/ Alli
Meaning: Creeper
19 Vallari
Pet name: Valla/ Vallu/ Alla/ Lari/ Ari
Meaning: Goddess Sita
20 Vallabhi
Pet name: Vallas/ Vallu/ Allabhi/ Labhi/ Abhi
Meaning: Lovable, Beloved
21 Vallika
Pet name: Valli/ Vallus/ Valliks/ Allika/ Alli/ Lika/ Lia
Meaning: Intelligent, Creeper
22 Valini
Pet name: Vallis/ Vallus/ Allini/ Aini/ Lini
Meaning: Stars
23 Vamika
Pet name: Vami/ Vamu/ Amika/ Mika/ Mia
Meaning: Goddess Durga
24 Vamakshi
Pet name: Vamu/ Vamaks/ Amakshi/ Amaks/ Maks/ Akshi/ Ashi/ Aksi
Meaning: Beautiful Eyes
25 Vanalika
Pet name: Vana/ Vanali/ Nalika/ Alika/ Lika/ Lia
Meaning: Sunflower
26 Vandana
Pet name: Vanda/ Vandu/ Adana/ Dana/ Aana
Meaning: Adoration, Salutation
27 Vandita
Pet name: Vandi/ Vandu/ Andita/ Andi/ Dita/ Anita/ Nita
Meaning: Praised, Adored
28 Vanhi
Pet name: Vanhs/ Vanhu/ Anhi/ Ahi
Meaning:  Fire
29 Vanita
Pet name: Vani/ Anita/ Nita/ Nia
Meaning: Lady
30 Vanitha
Pet name: Vani/ Anitha/ Nitha/ Niha/ Nia
Meaning: Goddess Sarswathi
31 Vanishri
Pet name: Vani/ Vanis/ Vaanishi/ Ani/ Anis/ Nishri/ Shri
Meaning: Goddess Saraswati
32 Vanini
Pet name: Vani/ Vaanu/ Anini/ Aani
Meaning: Soft Spoken
33 Vanmala
Pet name: Vanms/ Vanma/ Anmala/ Mala/ Ala
Meaning: Wildflower Garland
34 Vanmalli
Pet name: Vanms/ Vanma/ Anmali/ Mali/ Anmal/ Ali
Meaning: Wild Flower
35 Vanmayi
Pet name: Vanms/ Vanmays/ Anmayi/ Mayi
Meaning: Goddess Saraswati
36 Vanshi
Pet name: Vaans/ Vanshis/ Anshi/ Ashi
Meaning: Flute
37 Vanshika
Pet name: Vaans/ Vanshi/ Anshika/ Anshi/ Shika/ Hika/ Hia
Meaning: Flute
38 Vartika
Pet name: Var/ Vartis/ Varti/ Artika/ Atika/ Rika
Meaning: Lamp
39 Varalakshmi
Pet name: Vara/ Varala/ Ara/ Vara/ Laks/ Lakshmi/ Akshmi/ Akshi/ Aksi
Meaning: Blessed One, Goddess Lakshmi
40 Varaa
Pet name: Vara/ Varu/ Araa
Meaning: Goddess Parvathi
41 Varali
Pet name: Vara/ Varu/ Arali/ Rali/ Ali
Meaning: Moon
42 Varalika
Pet name: Vara/ Varu/ Varalis/ Aralika/ Ara/ Lika/ Lia
Meaning: Goddess Durga
43 Vardah
Pet name: Varda/ Vardu/ Ardah/ Arda
Meaning: Rose
44 Varna
Pet name: Vars/ Varu/ Varns/ Arna/ Aana
Meaning: Goddess Sraswati, Colors
45 Varnika
Pet name: Varni/ Vars/ Arnika/ Anika/ Ani/ Nika/ Nia
Meaning: Bold, Pure
46 Varsha
Pet name: Vars/ Varshas/ Arsha/ Arsh/ Asha/ Sha
Meaning: Rain
47 Varij
Pet name: Vars/ Vari/ Arij/ Ari/ Rijs
Meaning: Lotus
48 Varija
Pet name: Vars/ Vari/ Arija/ Ari/ Rija
Meaning: Lotus
49 Varshini
Pet name: Vars/ Varshi/ Arshini/ Arshi/ Shini/ Hini
Meaning: Goddess Of Rain
50 Varshita
Pet name: Vars/ Varshi/ Arshita/ Arshi/ Shita/ Sita/ Sia
Meaning: Beautiful Rain
51 Varuna
Pet name: Varu/ Vara/ Aruna/ Runa/ Una
Meaning: Goddess Of All
52 Varunavi
Pet name: Varu/ Varuna/ Arunavi/ Aruna/ Runavi/ Navi/ Avi
Meaning: Goddess Laxmi
53 Varuni
Pet name: Varu/ Varus/ Aruni/ Runu/ Unni
Meaning: A Goddess
54 Varunika
Pet name: Varu/ Varuni/ Arunika/ Aru/ Runika/ Nika/ Nia
Meaning: Goddess Of Rain
55 Varya
Pet name: Vars/ Varu/ Varys/ Arya
Meaning: Form
56 Vasant
Pet name: Vas/ Vasu/ Asant/ Sant
Meaning: Spring Season
57 Vasanti
Pet name: Vasa/ Vasu/ Asan/ Santi/ San
Meaning: Season, Spring, Yellow
58 Vasantika
Pet name: Vasa/ Vasu/ Asan/ Santika/ Santi/ Atika/ Nika/ Nia
Meaning: Goddess Of Spring
59 Vasanta
Pet name: Vasa/ Vasu/ Asanta/ Asan/ Sana
Meaning: Spring
60 Vasatika
Pet name: Vasa/ Vasu/ Asatik/ Satika/ Atika/ Aika
Meaning: Morning Light
61 Vasavi
Pet name: Vasa/ Vasu/ Asavi/ Savi/ Avi
Meaning: Creative
62 Vasanthi
Pet name: Vasa/ Vasu/ Santhi/ Santhu/ Anhi
Meaning: Goddess Durga
63 Vasudeva
Pet name: Vasu/ Vasu/ Asud/ Sude/ Deva/ Eva
Meaning: Goddess Of Wealth
64 Vasuda
Pet name: Vasu/ Vasuds/ Asuda/ Suda/ Uda
Meaning: Earth
65 Vasudha
Pet name: Vasu/ Asudh/ Sudha/ Udha
Meaning: The Earth
66 Vasudhara
Pet name: Vasu/ Asudha/ Sudha/ Dhara/ Hara
Meaning: Earth
67 Vasukhi
Pet name: Vasu/ Asukhi/ Sukhi/ Ukhi
Meaning: Lord Krishna
68 Vasuki
Pet name: Vasu/ Vasuks/ Asuki/ Suki
Meaning: Earth
69 Vasumathi
Pet name: Vasu/ Vasuma/ Asuma/ Sumanthi/ Suma/ Umanthi/ Uma/ Manthi/ Manhi
Meaning: Golden Moon, Beautiful
70 Vasundhara
Pet name: Vasu/ Vasudha/ Asundh/ Sundhara/ Sudha/ Dhara/ Hara
Meaning: Earth
71 Vasaantha
Pet name: Vasu/ Vasaans/ Asaantha/ Santha/ Santhu
Meaning: Spring
72 Vasana
Pet name: Vasu/ Vasans/ Asana/ Asa/ Sana/ Aana
Meaning: Goddess Durga
73 Vatsala
Pet name: Vats/ Vatsals/ Atsala/ Atsa
Meaning: Love, Affection
74 Vedika
Pet name: Ved/ Vedis/ Edika/ Eika
Meaning: Full Of Knowledge
75 Vedya
Pet name: Ved/ Vedys/ Edya/ Eya
Meaning: Celebrated
76 Vedanti
Pet name: Ved/ Veda/ Edanti/ Eanti/ Anti
Meaning: Knower Of The Vedas
77 Vedha
Pet name: Ved/ Veda/ Edha
Meaning: Wisdom, Knowledge
78 Veda
Pet name: Ved/ veds/ Eda
Meaning: Knowledgeable
79 Vedhika
Pet name: Ved/ Vedhs/ Ehika/ Hiks
Meaning: Knowledgeable
80 Vedhitha
Pet name: Ved/ Veds/ Dhitha/ Hitha
Meaning: Knowledgeable
81 Vedhiha
Pet name: Ved/ Veds/ Vedhi/ Dhiha
Meaning: Knowledgeable
82 Veena
Pet name: Vee/ Veens/ Eena
Meaning: Lightning, Musical Instrument
83 Venah
Pet name: Vee/ Veena/Ean/ Eah
Meaning: Pining
84 Verna
Pet name: Vee/ Veers/ Erna/ Ena
Meaning: Colorful
85 Venika
Pet name: Vee/ Veni/ Enika/ Eni/ Nika/ Nia
Meaning: Holy River
86 Venya
Pet name: Vee/ Veny/ Enya/ Eya
Meaning: Lovable
87 Vernika
Pet name: Vee/ Verni/ Ernika/ Nika/ Nia
Meaning: Colorful
88 Vibha
Pet name: Vibh/ Vibs/ Ibha/ Iha
Meaning: Light, Radiance
89 Vibusha
Pet name: Vibhu/ Vibhus/ Ibusha/ Busha/ Usha/ Sha
Meaning: Bright
90 Vibhi
Pet name: Vibi/ Vibhs/ Ibhi/ Ihi
Meaning: Fearless
91 Vidhi
Pet name: Vidi/ Vidhs/ Idhi
Meaning: Goddess Of Destiny
92 Vidisha
Pet name: Vidi/ Vids/ Idiha/ Disha/ Isha/ Sha
Meaning: Knowledge
93 Vidita
Pet name: Vidi/ Vids/ Idita/ Dita/ Dia
Meaning: A Goddess
94 Vidula
Pet name: Vidu/ Vids/ Idula/ Iual/ Ula
Meaning: Moon
95 Vidushi
Pet name: Vidu/ Vids/ Idushi/ Iushi/ Dushi/ Ushi
Meaning: Brilliant
96 Vidyula
Pet name: Vidy/ Vids/ Idyula/ Idyu/ Yula
Meaning: Moon
97 Vidya
Pet name: Vidy/ Vids/ vijju/veed/viiji/viya
Meaning: Wisdom, Goddess Durga
98 Vignana
Pet name: Vigna/ Vignas/ Ignana/ Gnana/ Aana
Meaning: Knowledge
99 Vihana
Pet name: Vih/ Vihas/ Ihana/ Hana/ Aana
Meaning: Early Morning
100 Vijaya
Pet name: Vij/ Vijju/ Ijaya/ Jaya
Meaning: Victory/Victorious
101 Vikasini
Pet name: Vika/ Vikky/ Ikasini/ Ikas/ Asini/ Kasini/ Aini
Meaning: Goddess Lakshmi
102 Viksha
Pet name: Viks/ Vikky/ Iksha/ Isha/ Sha
Meaning: Wisdom
103 Vilina
Pet name: Vili/ Vilis/ Ilina/ Lina
Meaning: Dedicated
104 Vimala
Pet name: Vima/Vimu/ Imala/ Mala/ Iala
Meaning: Fair, Pure
105 Vinata
Pet name: Vin/ Vinu/ Inata/ Ina
Meaning: Humble
106 Vinamra
Pet name: Vina/ Vinam/ Inamara/ Namara/ Namar/ Amara/ Mara/ Ara
Meaning: Modest
107 Vinanti
Pet name: Vina/ Vinants/ Inanti/ Ina/ Ani
Meaning: Prayer, Request
108 Vinati
Pet name: Vina/ Vinu/ Inati/ Ina
Meaning: Prayer
109 Vinaya
Pet name: Vina/ Vinnu/ Inaya/ Ina/ Naya/ Iaya
Meaning: Descent
110 Vindha
Pet name: Vinnu/ Vindhu/ Indha/ Dha/ Idha
Meaning: Goddess Radha
111 Vipanchi
Pet name: Vipa/ Vipans/ Panchi/ Anchi
Meaning: Lute
112 Vipanchi
Pet name: Vipa/ Vipans/ Panchi/ Anchi
Meaning: Lute
113 Viransha
Pet name: Vira/ Viru/ Iransha/ Ira/ Ransha/ Ansha/ Ansh/ Asha/ Sha
Meaning: Strong
114 Virendri
Pet name: Vire/ Viren/ Irendri/ Iren/ Rendri/ Endri/ Dri
Meaning: Goddess Of Beauty
115 Virika
Pet name: Viri/ Viris/ Rika/ Ria
Meaning: Bravery
116 Vritika
Pet name: Vriti/ Vrits/ Ritika/ Itika/ Rika
Meaning: Thought
117 Vishaka
Pet name: Vis/ Vissu/ Visha/ Ishanka/ Isha/ Shanka/ Hanka/ Sha/ Anka
Meaning: Stars
118 Visala
Pet name: Viss/ Vissu/ Visals
Meaning: Celestial Apsara
119 Vishali
Pet name: Vish/ Vissu/ Ishali/ Isha/ Sha/ Hali
Meaning: Creative, Gorgeous
120 Vishalya
Pet name: Vish/ Vissu/ Vishals/ Ishalya/ Isha/ Shalya/ Shaly/ Halya/ Sha
Meaning: Painless
121 Vishnavi
Pet name: Vish/ Vissu/ Ishnavi/ Ish/ Navi/ Avi
Meaning: Goddess Parvathi
122 Vishva
Pet name: Vish/ Ishva/ Ishv/ Shva
Meaning: World
123 Visishta
Pet name: Visis/ Vissu/ Isishta/ Sistha/ Sisha/ Itha
Meaning: Important
124 Vithika
Pet name: Vithi/ Vithis/ Ithika/ Ithi/ Hika/ Hia
Meaning: Pathway
125 Vibali
Pet name: Viba/ Vibs/ Ibali/ Bali/ Ali
Meaning: Young
126 Viveka
Pet name: Vive/ Viveks/ Iveka/ Veka/ Eka
Meaning: Right
127 Vivekhi
Pet name: Vive/ Ivekhi/ Ive/ Ekhi/ Ehi
Meaning: Intelligent
128 Vivya
Pet name: Vivy/ Vivys/ Ivya/ Viya
Meaning: Poem
129 Vrinda
Pet name: Vri/ Vrind/ Rinda/ Inda/ Rida
Meaning: Goddess Radha
130 Vrishti
Pet name: Vris/ Vrishts/ Rishti/ Rish/ Ishti/ Ish
Meaning: Rain
131 Vyoma
Pet name: Vyom/ Yoma/ Oma
Meaning: Sky
132 Vyomi
Pet name: Vyom/ Yomi/ Omi
Meaning: Sky

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing