S/N
NAME
401 Surekha
Pet name: Sureks/ Urekha/ Rekha/ Ekha/ Eha
Meaning: Prayer
402 Surina
Pet name: Suri/ Rina/ Ina
Meaning: Wise
403 Surmaya
Pet name: Surmy/ Urmaya/ Maya/ Urma
Meaning: Beautiful
404 Suruchi
Pet name: Suru/ Ruchi/ Uchi
Meaning: One With Good Taste
405 Suryadita
Pet name: Sury/ Surya/ Yadita/ Yadi/ Adita/ Adi/ Dita/ Dia
Meaning: Sun
406 Suryani
Pet name: Sury/ Surya/ Uryani/ Ryani/ Yani/ Ani
Meaning: Sun's Wife
407 Sushama
Pet name: Sus/ Susha/ Usha/ Shama/ Sha/ Hama
Meaning: Beauty
408 Sushanti
Pet name: Sus/ Susha/ Ushan/ Shanti/ Shan/ Hanti/ Hani
Meaning: Peace
409 Sushila
Pet name: Sus/ Sushi/ Susi/ Ushila/ Ushi/ Shila/ Hila/ Ila
Meaning: Soft, Humble
410 Sushma
Pet name: Sus/ Sush/ Ushma/ Ush/ Shma
Meaning: Beautiful Lady
411 Sushmitha
Pet name: Sus/ Sush/ Ushmi/ Smita/ Mita/ Mia
Meaning: Beautiful
412 Sushobhana
Pet name: Sus/ Sush/ Shobhana/ Shobha/ Bhana/ Han/ Aana
Meaning: Beautiful Lady
413 Susmita
Pet name: Sus/ Susmi/ Usmi/ Smita/ Smi/ Mita/ Mia
Meaning: Good Smile
414 Sutara
Pet name: Suta/ Tara/ Ara
Meaning: Divine Star
415 Sutarna
Pet name: Suta/ Tarna/ Arna
Meaning: Creative
416 Sutaruna
Pet name: Suta/ Taruna/ Taru/ Aruna/ Auna
Meaning: Creative
417 Suvani
Pet name: Suvs/ Uvani/ Vani/ Aanii
Meaning: The Sun
418 Suvarna
Pet name: Suvs/ Uvarna/ Varna/ Arna/ Aana
Meaning: Golden
419 Suvarnarekha
Pet name: Suvs/ Suvar/ Uvarna/ Varna/ Arna/ Rekha/ Ekha
Meaning: Ray Of Gold
420 Svadhi
Pet name: Svas/ Svadhs/ Vadhi/ Adhi/ Ahi
Meaning: Thoughtful
421 Srindhi
Pet name: Sri/ Srins/ Indhi/ Ridhi
Meaning: Lord Vishnu, A spritual Wealth
422 Swandhi
Pet name: Swa/ Swappy/ Swands/ Wanhi/ Anhi
Meaning: Creative
423 Svana
Pet name: Sva/ Svans/ Vana/ Aana
Meaning: Sound
424 Svariya
Pet name: Sva/ Svaris/ Variya/ Ariya/ Riya/ Ari
Meaning: Creative
425 Swariya
Pet name: Swa/ Swappy/ Ariya/ Riya/ Riia
Meaning: Creative
426 Swadasha
Pet name: Swads/ Swada/ Adhaa/ Asha/ Sha
Meaning: Creative
427 Swadha
Pet name: Swa/ Swadhs/ Wadha/ Adha
Meaning: Self-Power
428 Swana
Pet name: Swa/ Swans/ Aana
Meaning: Creative
429 Swapna
Pet name: Swa/ Swappy/ Apna/ Aana
Meaning: Dream
430 Swapnika
Pet name: Swa/ Swappy/ Swapni/ Wapnika/ Anika/ Nika/ Nia
Meaning: Dream
431 Swapnisha
Pet name: Swa/ Swapni/ Swappy/ Anisha/ Nisha/ Isha/ Niaa
Meaning: Creative
432 Swapnitha
Pet name: Swa/ Swappy/ Swapni/ Nitha/ Niha/ Nia
Meaning: Dream
433 Swasti
Pet name: Swa/ Swast/ Wasti/ Asti/ Asi
Meaning: Name Of A Star
434 Swathi
Pet name: Swa/ Swath/ Wathi/ Ahi
Meaning: A Nakshatra, Pure, Holy
435 Swati
Pet name: Swa/ Swat/ Wati
Meaning: A Nakshatra, Pure, Holy
436 Sweta
Pet name: Swe/ Swets
Meaning: Holy, Fair
437 Swetha
Pet name: Swe/ Sweth/ Etha/ Sweha
Meaning: Holy, Fair

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing